0
คู่มือใช้งาน Access 2019 / Access 365 ฉบับมืออาชึพ
เรียนรู้การวางแผน ออกแบบ สร้าง และจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดการฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง Table, Query, Form และ Report และ Macro ประยุกต์ใช้งานได้กับ Access ทุกเวอร์ชัน
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ Access 2019 เล่มนี้ จะมีเนื้อหาเริ่มจากการใช้งานเบื้องต้น ความรู้เรื่องฐานข้อมูล และออบเจ็กต์ต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ในขั้นตอนง่าย ๆ เริ่มตั้งแต่การสร้าง Table (ตาราง) เก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย จากนั้นก็นำตารางข้อมูลไปค้นหาแบบมืออาชีพใน Query นำมาสร้างเป็นหน้าจอเอาไว้กรอกข้อมูลแบบสวยงามด้วย Form หรือสร้างรายงานข้อมูลด้วย Report ซึ่งจะจัดการระบบข้อมูลได้ครบทุกฟังก์ชันใช้งาน ทำให้สามารถบริหาร จัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรียนรู้การใช้งาน Access 2019 ได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถออกแบบและสร้างแฟ้มฐานข้อมูลได้ง่าย ๆ

สารบัญ

1. รู้จักกับฐานข้อมูล (Database)
2. สร้างไฟล์ฐานข้อมูล (Database File)
3. สร้างตารางข้อมูล (Table)
4. คุณสมบัติของฟิลด์ Field Properties
5. แก้ไขโครงสร้างตาราง Table Design
6. ทำงานกับข้อมูลในตารางในมุมมอง Datasheet
7. Relationship ความสัมพันธ์ของ Table
8. ค้นหาข้อมูลด้วย Query
9. Action Query และคิวรีแบบต่าง ๆ
10. สร้าง Form ป้อน/แสดงข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872226 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 23 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน