0
คู่มือใช้รถ...ใช้ถนน ฉบับรู้ทัน...คดีจราจร
พ.ร.บ. จราจรทางบก แก้ไขล่าสุด ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจคดีจราจรถึงปี 2562 คำวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้ง ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษ ตัวอย่างคำถาม-ตอบ พ.ร.บ. จราจร
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือใช้รถ...ใช้ถนน ฉบับรู้ทัน...คดีจราจร" เล่มนี้ ได้รวบรวม พ.ร.บ. จราจรทางบก แก้ไขล่าสุด ถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 ไม่ว่าจะเป็น คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจคดีจราจรถึงปี 2562 คำวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแย้ง ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษ ตัวอย่างคำถาม-ตอบ พ.ร.บ. จราจร และอื่น ๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน ง่ายสำหรับค้นหาทำความเข้าใจ

สารบัญ

พระราชบัญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- ลักษณะ 1 การใช้รถ
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรเครื่องหมาย
- ลักษณะ 3 การใช้ทางเดินรถ
- ลักษณะ 4 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง
- ลักษณะ 5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
ฯลฯ

- ฐานความผิดและอัตราโทษตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติจราจนทางบก พ.ส.2522
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- รวมชี้ขาดความเห็นแย้งเกี่ยวกับพระราชบัญญํติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- เครื่องหมายจราจรที่ควรทราบ
- ตัวอย่างคำถาม-คำตอบ ในการสอบใบอนุญาตขับขี่ หลักเกณฑ์การสอบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162604393 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน