0
คู่มือ การเพิกถอนนิติกรรมคดีแพ่ง
การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆะ การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ การเพิกถอนการฉ้อฉล การเพิกถอนการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ การถอนคืนการให้ การเพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิติกรรมระหว่างคู่ความที่เกิดขึ้นและก่อปัญหาเนื่องจากมีการซ่อนเร้น ลวงอำพราง สำคัญผิด กลฉ้อฉล ถูกข่มขู่ หรือการฉ้อฉล ทำให้นิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย และอาจถูกบอกล้าง คู่ความอาจเกิดความเสียหายด้วย หากไม่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ก่อนตกลงทำนิติกรรมนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว คู่มือเล่มนี้จึงได้รวบรวมปัญหา วิธีการปฏิบัติ การแก้ไข ตลอดจนการเตรียมข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการทำนิตกรรม และหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นแนวทางในการฟ้องหรือต่อสู้คดี หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความและผู้ที่สนใจ...

สารบัญ

บทที่ 1 การแสดงเจตนา
บทที่ 2 การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆะ
บทที่ 3 การเพิกถอนนิติกรรมที่เป็นโมฆียะ
บทที่ 4 การเพิกถอนการฉ้อฉล
บทที่ 5 การเพิกถอนการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์
บทที่ 6 การถอนคืนการให้
บทที่ 7 การเพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรส
บทที่ 8 การถอนผู้จัดการมรดก (มาตรา ๑๗๒๗)
บทที่ 9 แนวทางการเตรียมพยานหลักฐานและวิธีการนำสืบข้อเท็จจริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038236 (ปกอ่อน) 692 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน