0
คู่มือ+ข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ (PDF)
เจาะเนื้อหาและ ข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบาย
หนังสือ266.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับการสอบเข้าตำแหน่งนายสิบตำรวจอำนวยการและสนับสนุนทางสถาบันและฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center ได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯในครั้งนี้

สารบัญ

- วิชาความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้คอมพิวเตอร์
- เจาะข้อสอบความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม
- เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเชียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300004670 (PDF) 426 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน