0
คู่มือ ชั้น ป.5
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560) เกรดดีขึ้นได้ ด้วยการฝึกฝนจริงจัง ใช้เพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมสอบ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือ ชั้น ป.5" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาหลัก ๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชา หลักสำคัญ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สารบัญ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800562 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน