0
คู่มือ ชั้น ม.2
สรุปเนื้อหาหลัก ๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือ ชั้น ม.2" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาหลัก ๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชา หลักสำคัญ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

สารบัญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 (รายวิชาพิ้นฐาน)
- คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 (รายวิชาพื้นฐาน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 1 (รายวิชาพื้นฐาน)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เล่ม 2 (รายวิชาพื้นฐาน)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- ภาษาไทย ม.2 (วิวิธภาษา)
- ภาษาไทย ม.2 (วรรณคดีวิจักษ์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สาระที่ 1 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม
- สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800258 (ปกอ่อน) 632 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 960 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน