0
คู่มือ ฟิสิกส์ ม.4-6 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม
ประกอบด้วย เนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างการคำนวณ แบบฝึกหัดเสริมทักษะและประสบการณ์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบจากง่ายไปหายากพร้อมทั้งเฉลยคำตอบและวิเคราะห์ข้อยาก
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เล่ม 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
- ปริมาณกายภาพและหน่วย
- ระบบหน่วยระหว่างชาติ
- ปริมาณสเลาร์และปริมาณเวกเตอร์

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
- การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแนวราบ
- การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแนวดิ่ง

บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
- แรงและน้ำหนัก
- มวลและความเฉื่อย
- การหารแรงลัพธ์
ฯลฯ

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่ในแนววงกลม
- การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949302 (ปกอ่อน) 204 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน