0
คู่มือ วิทยาศาสตร์ ม.1 ฉบับ Gifted
เจาะลึกเนื้อหา 60 เรื่อง เข้มข้น รู้ลึก รู้กว้าง ชัดเจน เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ฯลฯ
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือ วิทยาศาสตร์ ม.1 ฉบับ Gifted" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้นแบบสั้น ๆ จำนวน 60 เรื่อง โดยเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีโจทย์ข้อสอบ 1,500 ข้อ แต่ละเรื่องจะเป็นพื้นฐานของความรู้ระดับมัธยมศึกษา ใช้ประกอบการเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค ใช้เตรียมสอบในระดับชั้น ม.1 และเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4

สารบัญ

เรื่องที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์
เรื่องที่ 3 เซลล์ในห้องปฏิบัติการ
เรื่องที่ 4 ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ 5 กล้องจุลทรรศน์
เรื่องที่ 6 การลำเลียงน้ำในพืช
เรื่องที่ 7 การลำเลียงอาหารในพืช
เรื่องที่ 8 กระบวนการแพร่และออสโมซิส
เรื่องที่ 9 การคายน้ำของพืช
เรื่องที่ 10 ธาตุอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืช
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375002 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน