0
คู่มือ เตรียมสอบเข้าเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ราชมงคลล้านนา)
ประกอบด้วย ระเบียบการ และวิธีการสมัครสอบคัดเลือกประจำปีล่าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เทคนิคไทย-เยอรมัน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนวข้อสอบคัดเลือก 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบเข้า "เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (พระจอมเกล้าพระนครเหนือ - ราชมงคลล้านนา)" เล่มนี้ ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบคัดเลือกเข้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. : เทคนิคไทย - เยอรมัน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ) ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบการและวิธีการสมัครสอบ แนวข้อสอบในการสอบคัดเลือก 3 ชุด พร้อมเฉลยละเอียดเพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการทําความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการคิดเพื่อความแม่นยําที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวข้อสอบของปีถัดไปได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- ระเบียบการรับสมัครเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ปีล่าสุด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : มจพ)
- ระเบียบการรับสมัครเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ปีล่าสุด (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : มทร. ล้านนา)
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชุดที่ 1
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชุดที่ 3
- เฉลยแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าระดับ ป.วช. (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) ชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167886671 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิพนธ์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน