0
คู่มือ-เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560) +เฉลย
สรุปเนื้อหาให้เป็นแนวทางและความรู้ต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบเรื่อง ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โจทย์ให้นักเรียนทดสอบแบบฝึกหัดในทุกเรื่องของแต่ละบท เพื่อทบทวนความเข้าใจ เฉลยละเอียดเข้าใจง่าย
หนังสือ274.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือ-เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1 (ฉบับปรับปรุงหลักสูตร 2560)" เล่มนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหม่ล่าสุด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปเนื้อหาให้เป็นแนวทางและความรู้ต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบเรื่อง ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โจทย์ให้นักเรียนทดสอบแบบฝึกหัด ในทุกเรื่องของแต่ละบท ช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าการเรียนจะเป็นแบบระบบปิด หรือระบบเปิดมีแบบฝึกหัดมากมาย อีกทั้งทุกข้อเฉลยละเอียด จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ที่ต้องพึ่งตนเองมากขึ้น

สารบัญ

หน่วยที่ 1 เรียนรู้วอทยาศาสตร์อย่างไร
หน่วยที่ 2 สารบริสุทธิ์
หน่วยที่ 3 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช
หน่วยที่ 5 พลังงานตวามร้อน
หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744329868 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน