0
คู่มือ เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาครบทุกบท แบบทดสอบตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลย
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม เเละการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162016578 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน