0
คู่มือ เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 +เฉลย
คู่มือเสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 และมาตราฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ179.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือ เสริมทักษะการเรียนรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน และความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม เเละการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017735 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน