0
คู่มือ + แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ.ระดับ 3 (ตรงตามหลักสูตรการสอบล่าสุด อัปเดตแนวข้อสอบใหม่) วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด อัปเดตแนวข้อสอบใหม่ ข้อสอบแบบตรงจุดออกสอบและเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ในเวลาอันสั้น โดยไปในเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3 (ปริญญาตรี) พร้อมแนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ครอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ก.พ. ระดับ 3 พร้อมมีคำอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย และมีสรุปทริป เทคนิคสำหรับทำข้อสอบเหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ) : เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (ลำดับ)
ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์) : เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล) : เฉลยความสามารถด้านการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
ชุดที่ 4 ความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย) : เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)
ชุดที่ 5 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา) : เฉลยความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปความจากภาษา)
ฯลฯ

แนวข้อสอบวิชาความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเรียงลำดับข้อความ) : เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 2 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ) : เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 3 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ) : เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 4 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเลือกใช้คำที่ถูกต้องลงในช่องว่าง) : เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
ชุดที่ 5 ความสามารถด้านการใช้ภาษา (การเติมคำในบทความ) : เฉลยความสามารถด้านการใช้ภาษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305501 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน