0
คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด
เตรียมความพร้อมเพื้อให้โอกาสในการสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ อาชีพที่คนจำนวนมากใฝ่ฝัน ให้สอบได้ และเป็นจริง
หนังสือ247.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เตรียมความพร้อมเพื่อให้โอกาสในการสอบเข้าทำงานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ อาชีพที่คนจำนวนมากใฝ่ฝันให้สอบได้และเป็นจริง! ในเล่มได้เตรียมแนวข้อสอบทุกหมวด ทุกข้อ ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เทียบเคียงมาแล้วว่าใกล้เคียงกับข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด สามารถคิดคำนวณ หรือลงมือทดลองทำได้ภายในระยะเวลาจำกัด ช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านได้สูงมาก

สารบัญ

1. แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบชุดที่ 1 อนุกรม
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 อนุกรม
- แนวข้อสอบชุดที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 โจทย์คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบชุดที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ฯลฯ

2. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบชุดที่ 1 ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 ความเข้าใจกับบทความหรือข้อความ
- แนวข้อสอบชุดที่ 2 การสรุปความและตีความ
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 การสรุปความและตีความ
- แนวข้อสอบชุดที่ 3 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 3 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
ฯลฯ

3. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- เฉลยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491496 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน