0
คู่มือ 8 วิชา ป.1 สรุปใจความ & เก็งสอบ
แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาคครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฉบับ พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือ 8 วิชา ป.1 สรุปใจความ & เก็งสอบ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบในรายวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องเรียนครบทุกสาระวิชาไว้ในเล่มเดียว โดยเนื้อหาของแบบทดสอบได้จัดทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย (ภาษาพาที)
- ภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- วิทยาการคำนวณ
- สุขศึกษา
- ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304634 (ปกอ่อน) 492 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 25 มม.
น้ำหนัก: 980 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน