0
คู่มือ 8 วิชา ป.2 สรุปใจความ & เก็งสอบ
แนวข้อสอบกลางภาคและปลายภาคครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฉบับ พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทั้ง 8 วิชา
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือ 8 วิชา ป.2 สรุปใจความ & เก็งสอบ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบในรายวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องเรียนครบทุกสาระวิชาไว้ในเล่มเดียว โดยเนื้อหาของแบบทดสอบได้จัดทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

1. วิชาคณิตศาสตร์
2. วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที)
3. วิชาภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ)
4. วิชาวิทยาศาสตร์
5. วิชาภาษาอังกฤษ
6. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. สุขศึกษา
9. ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305938 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน