0
คู่มือ 8 วิชา ป.6 สรุปใจความ & เก็งสอบ
รวมแบบฝึกและแบบทดสอบเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ครบทั้ง 8 วิชา สำหรับการเตรียมตัวสอบตลอดปีการศึกษา ครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ฉบับ พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือ 8 วิชา ป.6 สรุปใจความ & เก็งสอบ" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบในรายวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนต้องเรียนครบทุกสาระวิชาไว้ในเล่มเดียว โดยเนื้อหาของแบบทดสอบได้จัดทำตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พร้อมเฉลยละเอียด อธิบายเข้าใจง่าย ชัดเจน เพิ่มทักษะการทำข้อสอบแนวคิดวิเคราะห์ (PISA) รองรับการศึกษายุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 ข้อสอบทันสมัย พร้อมอธิบายแนวคิดในการหาคำตอบให้แม่นยำและรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที)
- วิชาไทย (วรรณคดีลำนำ)
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว
- ภูมิศาสตร์น่ารู้
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306850 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน