0
คู่มือ Coding ด้วย Visual Basic 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น
ครอบคลุมการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย .NET 5 อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ มีตัวอย่างรับบงานพื้นฐานเพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบงานจริง เหมาะสำหรับนักเรียน
หนังสือ327.75 บาท
e-books(PDF) ?345.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2019 ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโครล การเขียนโปรแรกมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ใช้งานครอบคลุมถึง .NET 5 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual Basic 2019

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic 2019
บทที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโปรเจ็กต์ประเภท Windows Forms App (.NET Framework)
บทที่ 3 พืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic
บทที่ 4 ทำงานกับข้อมูลชนิดข้อความ String และวันเวลา DateTime
บทที่ 5 การตรวจสอบและควบคุม
บทที่ 6 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ (Array)
บทที่ 8 การใช้งานฟังก์ชันและพารามิเตอร์
บทที่ 9 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OPP Programming -OOP)
บทที่ 10 Inheritance & Polymorphism
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871519 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 170 x 230 x 32 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน