0
คู่มือ Coding ด้วย Visual C# 2019 ฉบับผู้เริ่มต้น
ครอบคลุมการพัฒนาแอพพลิเคชัน NET 5 มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างระบบงานพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบงานจริง เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา
หนังสือ327.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2019 ตั้งแต่เริมต้นจนสามารถพัฒนาแอพพิเคชันได้จริง โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่าง ทั้งหลักภาษา การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขตัดสินใจ การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ การใช้งานคอนโทรล การเขียนโปรแรกมทำงานกับฐานข้อมูล พื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์ และตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง ใช้งานครอบคลุมถึง .NET 5 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Visual C# 2019

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual C# 2019
บทที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโปรเจ็กต์ประเภท Windows Forms App (.NET Core)
บทที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual C#
บทที่ 4 ทำงานกับข้อมูลชนิดข้อมูล string และวันเวลา Date Time
บทที่ 5 การตรวจสอบและควบคุม
บทที่ 6 การใช้งานคอนโทรลเบื้องต้น
บทที่ 7 โครงสร้างข้อมูล Array และ Range
บทที่ 8 การใช้งานฟังก์ชันและพารามิเตอร์
บทที่ 9 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP Programming)
บทที่ 10 inheritance & Polymorphism
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164871557 (ปกอ่อน) 436 หน้า
ขนาด: 170 x 228 x 32 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน