0
คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)
อ่านเข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดและตัวอย่างพร้อมคำอธิบายทุกหัวข้อ มีตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C แนะนำการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Arduino เบื้องต้น เรียบเรียงจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือ Coding ภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (3rd Edition)" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการเรียนการสอนภาษา C ในทุกระดับการศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา อธิบายตั้งแต่ระดับพื้นฐานหลักการเขียนโปธแกรม ภาษา C, การเขียน Flowchart, การพัฒนาระบบงานที่สามารถใช้งานได้จริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ภาษา C กับ Arduino เนื้อหาในหนังสือมีการเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี มีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโค้ดโปรแกรมอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักภาษา C กับการพัฒนาโปรแกรม
บทที่ 2 เตรียมความพร้อมก่อนเขียนโปรแกรม
บทที่ 3 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
บทที่ 4 นิพจน์และตัวดำเนินการ (Expressions and Operator)
บทที่ 5 การแสดงผลและการรับข้อมูล
บทที่ 6 ควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งตัดสินใจ
บทที่ 7 ควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งวนลูป
บทที่ 8 การเขียน Flowchart
บทที่ 9 ตัวแปร์อาร์เรย์
บทที่ 10 พอยน์เตอร์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ในทุกระดับ
2. มีตัวอย่างประกอบการอธิบายทุกหัวข้อ
3. สามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดประกอบการอธิบายได้ฟรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872363 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 171 x 228 x 31 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน