0
คู่มือ Coding ภาษา Python ฉบับสมบูรณ์
เริ่มต้นฝึกฝนอย่างถูกต้องง่าย ๆ รวดเร็ว ด้วยหลักการและแบบฝึกหัดต่าง ๆ พร้อมคำอธิบาย ครอบคลุมพื้นฐานไปจนการใช้งานระดับสูง อาทิ OOP, Database, Data Visualization , Data Science
หนังสือ313.50 บาท
e-books(PDF) ?330.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้ภาษาและคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ตลอดจนเข้าใจที่มาและหลักการทำงานของคำสั่ง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ทั้งการใช้งาน NumPy, DataFrame และ Pandas การประยุกใช้งานกับไฟล์ Excel, CSV และฐานข้อมูลทั้ง SQL Server และ MongoDB อีกทั้งการจัดการกับข้อมูลสูญหายและค่าผิดปกติ และการแสดงผลด้วย Matplotlib กับ PandasGUI เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ Data Science ด้วยภาษา Python

สารบัญ

บทที่ 1 รู้จักกับภาษา Python (Introduction to Python)
บทที่ 2 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา Python
บทที่ 3 ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ และตัวดำเนินการ (Variable, Data Type,
บทที่ 4 การแสดงผลและการรับข้อมูล (Data Output and Input)
บทที่ 5 คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม (Control Statement)
บทที่ 6 ข้อมูลชนิดเรียงลำดับ เซต และดิกชันนารี
บทที่ 7 ฟังก์ชัน (Function)
บทที่ 8 การจัดการข้อผิดพลาด (Exception Handling)
บทที่ 9 Graphic User Interface (GUI)
บทที่ 10 ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ และ Event Handling
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164872189 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด: 170 x 229 x 31 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน