0
คู่มือ O-NET ป.6 (4 วิชา)
เน้น ๆ 4 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ผู้เขียน The Mentor
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?185.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือ O-NET ป.6 (4 วิชา)" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับการสอบ O-NET ของน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไว้ อย่างครอบคลุมและครบถ้วนทั้ง 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย โดยสรุปเนื้อหาทุกกลุ่มสาระวิชา พร้อมข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด รวมทั้งมี QR Code รายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ให้น้อง ๆ ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการเตรียมพร้อมก่อนสอบ ประกอบด้วย ข้อสอบ O-NET ป.6 พร้อมเฉลย ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สอบ การเตรียมพร้อมก่อนสอบ และตารางสอบ ตัวอย่างรูปแบบข้อสอบ O-NET รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ O-NET ในแต่ละวิชา ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเตรียมความพร้อม มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- คณิตศาสตร์
- ภาษาต่างประเทศ
- วิทยาศาสตร์
- ภาษาไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มเป้าหมาย :
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- คุณครูผู้สอน ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจ
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) และห้องสมุดทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162137877 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 180 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน