0
คเณศจตุรถี
สังคมในยุคปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวาย การแก่งแย่งชิงดีกัน ทั้งปัญหาเศรษฐกิจสังคม และปัญหาครอบครัวคนส่วนใหญ่ต่างหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในยามภาวะเช่นนี้คงหนีไม่พ้นการบูชาและสักการะเทพเจ้า
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือพระคเณศวรเล่มนี้ได้กล่าวถึงพิธีกรรมวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์ ฮินดู เเละเทศกาลคเณศจตุรถี ตลอดจนพิธีกรรม ในการปฏิบัติบูชาต่อมหาเทพพระองค์นี้ หากเมื่อใดที่เราต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความตั้งใจเเละความเชื่อมั่นตลอดจนความศรัทธาในสิ่งที่เราที่เราได้ทำอยู่ ดังเฉกเช่นการนับถือเเละเคารพศรัทธาต่อองค์มหาคเณศวร พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาต่อชาวโลก

สารบัญ

คเณศจตุรถี
- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- ชื่อเรียกตามศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- วันสำคัญทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- ปางบูชาพระแม่อุมาวัน 9 ปาง
ฯลฯ

คณปติ-สัตวัช
- บทกล่าวสวดบูชาพระคเณศก่อนทำพิธีบูชา

โอม ลฆ มหา คณปติ บูชา
- บทสวดและการประกอบพิธีบูชา
- น้อมจิตทำสมาธิถึงเทพเจ้าทุกองค์
- น้อมจิตรำลึกถึงพระคเณศวร (การพนมมือไหว้)
- ถวายที่ประทับแด่เทพเจ้า
- สรงพระบาทเวทวรูป
ฯลฯ

ความเชื่อและพลังศรัธาของคนไทยที่มีต่อพระคเณศ
- สมัยสุโขทัย
- สมัยอโยธยา (อยุทธยา)
- สมัยรัตนโกสินทร์

พลานุภาพจากการบูชาพระคเณศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165128414 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 184 x 228 x 7 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน