0
ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp JP 4 สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ณ ประเทศญี่ปุ่น (อัตราลงทะเบียน Standard)
การพึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp JP ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยสุดท้าทายในประเทศญี่ปุ่น
ราคาพิเศษ32,500.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    การพึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp JP ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยสุดท้าทายในประเทศญี่ปุ่น ในสองบรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่างในพื้นที่ชนบทไปจนถึงเมืองใหญ่ ที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเอง อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ ชาวค่าย

    ระยะเวลา : 4 - 11 เมษายน 2566 สำหรับน้องอายุ 12 - 19 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน

    หัวข้อการเรียนรู้
    จิตใจที่เข้มแข็ง (Psychological Resilience)
    จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)
    ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเองภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

    การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
    เป็นปกติที่การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายที่จะต้องมีความขัดแย้ง น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมทั้งในด้านอารมณ์และเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างแยบยลให้น้องๆ ได้พบเจอกับความคิดเห็นที่แตกต่างในสภาพอารมณ์ที่หลากหลาย

      2 สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่าง
    น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งในบรรยากาศเมืองที่ทันสมัย และการผจญภัยกับธรรมชาติสุดท้าทาย

    Nature Adventure
    สัมผัสธรรมชาติของชาวญี่ปุ่นที่เมือง Nantan จังหวัด Kyoto เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเรียบง่าย ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมชวนให้น้องๆ กลับมาเรียนรู้จักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในบรรยากาศที่เงียบสงบกลางหุบเขา

    City Adventure
    ผจญภัยใน Osaka ที่มีมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลที่ผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอันหลากหลายอย่างลงตัว พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองในเมืองที่แปลกใหม่ ทั้งการเดินทางด้วยขนส่งมวลชนไปจนถึงการพูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกับคนท้องถิ่น

    กิจกรรมช่วง Nature Adventure
    The Farm
    เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการในด้านต่างๆ ของการทำฟาร์ม ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผัก และการเก็บเกี่ยวต่างๆ พร้อมทั้งการแปรรูปและนำผลผลิตที่ได้จากฟาร์มแห่งนี้มาใช้ในการทำอาหารมื้อเก่งของน้องๆ ต่อไป

    The Cooking
    เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับการทำโมจิในรูปแบบพื้นเมืองของญี่ปุ่นจากคนท้องถิ่น และร่วมกันสร้างสรรค์พิซซ่ามื้อเด็ดในสไตล์ของน้องๆ เองด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นตั้งแต่ต้นจนจบ

    The Forest
    ออกสำรวจธรรมชาติป่าไม้อันกว้างใหญ่ รู้จักกับหลากหลายพันธุ์ไม้และระบบนิเวศน์ในป่า ย้อนรอยเส้นทางวัฏจักรของนํ้าจากทะเล ลำธาร สู่ต้นนํ้า เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ อาทิเช่นการเตรียมฟืนสำหรับการต้มน้ำอาบของคนญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์เพื่อใช้ทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน

    The Crafting
    สัมผัสการเชื่อมโยงธรรมชาติรอบตัวเราสู่วัฒนธรรมของมนุษย์ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอันหลากหลายด้วยสิ่งของจากธรรมชาติมากมายรอบตัวเรา พร้อมเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือในการทำงานไม้ต่างๆ

    Power of Senses
    ฝึกพลังแห่งประสาทสัมผัส ในกิจกรรมที่จะปลุกทุกประสาทสัมผัสให้รู้จักกับความรู้สึกของตนเองไปจนถึงสิ่งของและผู้คนรอบข้าง พร้อมกับเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่เราสามารถใช้เพื่อรู้จักตนเองในมุมต่างๆ ที่เราอาจไม่เคยตระหนักรู้

    Reflection on the River of Life
    ร่วมออกเดินทางไปในเส้นทางแห่งความทรงจำเพื่อสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวในสายธารชีวิตตนเองตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

    อัตราค่าธรรมเนียม
    อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp JP 4 จะประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้
    ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม THB ชำระทันทีเมื่อลงทะเบียน
- Standard การลงทะเบียนแบบปกติ   ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ ราคา 32,500 บาท
- Premium การลงทะเบียนแบบพิเศษ รายงานความเคลื่อนไหวระหว่างวันพร้อมภาพชาวค่ายส่งตรงถึงผู้ปกครอง ราคา 47,500 บาท

    ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม JPY ชำระในวันแรกของค่าย
- ค่าธรรมเนียมส่วน JPY
- ชำระในวันแรกของค่าย (4 เมษายน 2566) 95,000 JPY

    สำหรับกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 6 ของค่าย จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายเลือก โดยชำระในวันแรกของค่าย
    Freestyle : ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระในวันที่ 6 และรับผิดชอบตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย

    เพิ่มเติม
- Osaka Aquarium Kaiyukan พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง เพิ่ม 5,000 JPY
- Universal Studios Japan พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง เพิ่ม 15,000 JPY

    อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม: ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหาร (ยกเว้นช่วงกิจกรรมท่องเที่ยวอิสระ), ค่าเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารช่วง City Adventure และประกันสุขภาพ

    การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

    ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าตั๋วรถไฟ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน JPY ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

      กำหนดการเดินทาง
    ชาวค่ายจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ประมาณช่วงดึกของวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณช่วงเย็นของวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

    ทั้งนี้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินจากช่วงระหว่างวันที่ 3 - 12 เมษายน 2566 (ก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วัน) ผู้สมัครจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้

    การรับส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น
    หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินขาไปหรือขากลับในวันอื่น หรือประสงค์รับผิดชอบตั๋วเครื่องบินในเที่ยวบินเดียวกับคณะเดินทางด้วยตนเอง โปรดติดต่อทีมงานก่อนการลงทะเบียน

    ในการรับหรือส่งชาวค่ายที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ทีมงานจะนัดหมายวัน เวลา และสถานที่กับผู้ปกครองล่วงหน้า อย่างไรก็ตามหากกำหนดการกิจกรรมของค่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลด้านการปฏิบัติการ ทีมงานจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตามคิวบิกครีเอทีฟไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนแผนการตามกำหนดการใหม่ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองในการดำเนินการต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

    หากผู้ปกครองประสงค์ที่จะรับชาวค่ายกลับที่ประเทศญี่ปุ่น หรือรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินด้วยตนเอง ผู้ปกครองจะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 80,000 บาทล่วงหน้า โดยค่าใช้จ่ายนี้จะถูกใช้ตามดุลพินิจของทีมงานคิวบิกครีเอทีฟเพื่อดูแลสวัสดิภาพของชาวค่ายในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับชาวค่ายได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด หรือชาวค่ายไม่สามารถเดินทางด้วยตั๋วเครื่องบินของตนเองในเที่ยวบินเดียวกับทีมงาน ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวกลับประเทศไทย, ค่าโรงแรม, ค่ารถโดยสาร หรือค่าอาหารของทั้งทีมงานและชาวค่าย และผู้ปกครองจะได้รับเงินส่วนที่เหลือคืนภายใน 3 วันหลังจากที่รับชาวค่ายกลับ หรือหากผู้ปกครองไม่ประสงค์ที่จะชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 80,000 บาท และมั่นใจว่าชาวค่ายสามารถดูแลตนเองได้ที่ประเทศญี่ปุ่น โปรดติดต่อทีมงานล่วงหน้าเพื่อเตรียมเอกสารยินยอมให้คิวบิกครีเอทีฟยุติความรับผิดชอบต่อชาวค่ายในกรณีดังกล่าว

    โปรดติดต่อทีมงานหากมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม
    สอบถามเพิ่มเติม ช่องทางติดต่อ call center : 083 159 0777
    E-mail : contact@cubiccreative.org
    Line : @cubiccreative

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840273451
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน