0
ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp SG 11 สุดยอดการผจญภัยเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง ณ ประเทศสิงคโปร์ (อัตราลงทะเบียน Premium)
การพึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp SG ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยภาษาอังกฤษสุดท้าทายจากประเทศสิงคโปร์
ราคาพิเศษ29,500.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    พึ่งพาตนเอง คือจุดเริ่มต้นแห่งการเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เราจึงสร้างสรรค์ค่ายเยาวชน Cubic Challenger Camp SG ให้เต็มไปด้วยหลักสูตรการผจญภัยภาษาอังกฤษสุดท้าทายจากประเทศสิงคโปร์ ที่จะหล่อหลอมความแข็งแกร่งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพื่อพัฒนาทักษะการพึ่งพาตนเองอันจะนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ ชาวค่าย

    ระยะเวลา : 27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2566 สำหรับน้องอายุ 10 - 17 ปี จำนวนไม่เกิน 12 คน

    หัวข้อการเรียนรู้
    จิตใจที่เข้มแข็ง (Psychological Resilience)
    จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ ใช้ชีวิต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข พร้อมรับกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ค่ายนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่จะท้าทายพลังใจของน้องๆ และหล่อหลอมความเข้มแข็งในจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ความมั่นใจในตนเอง (Self-confidence)
    ความมั่นใจในตนเองคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญสู่การฝึกฝนการพึ่งพาตนเองภายในค่ายแห่งนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตนเอง ตั้งแต่การเดินทาง การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และความอุ่นใจนี้จะนำไปสู่ความมั่นใจที่จะรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในที่สุด

    การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
    เป็นปกติที่การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายที่จะต้องมีความขัดแย้ง น้องๆ จะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความขัดแย้งกับผู้อื่นในสังคมทั้งในด้านอารมณ์และเหตุผล ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบไว้อย่างแยบยลให้น้องๆ ได้พบเจอกับความคิดเห็นที่แตกต่างในสภาพอารมณ์ที่หลากหลาย

    2 สไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่าง
    น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมการผจญภัยใน 2 บรรยากาศที่แตกต่าง ทั้งในบรรยากาศเมืองที่ทันสมัย และการผจญภัยกับธรรมชาติสุดท้าทาย

    Nature Adventure
    ผจญภัยกับสารพัดกิจกรรมที่จะท้าทายความเข้มแข็งของน้องๆ บนเกาะ Sentosa ในบรรยากาศธรรมชาติริมทะเล น้องๆ จะได้พบกับกิจกรรมทางน้ำ การปีนป่าย และเกมการแข่งขันแสนสนุกมากมาย

    City Adventure
    ผจญภัยในตัวเมือง Singapore เพื่อพบปะกับผู้คนท้องถิ่นมากมาย และฝึกการใช้ชีวิตด้วยตนเองในเมืองใหญ่ผ่านกิจกรรมที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร พร้อมปิดท้ายความสนุกด้วยการท่องเที่ยวตามความสนใจ

    กิจกรรมภายในค่าย
    Rafting Challenge
    กิจกรรมโครงงานวิศวกรรมสุดระทึกใจ ที่น้องๆ แต่ละทีมจะต้องออกแบบและสร้างแพของตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดภายใต้ข้อกำหนดที่มีให้เร็วที่สุด แล้วจึงใช้แพดังกล่าวในการทำภารกิจพิเศษที่กำหนดให้บนพื้นนํ้าอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อแข่งขันกับทีมอื่นๆ

    The Kayak Pirates
    กิจกรรมนี้น้องๆ จะเรียนรู้การพายเรือคายัคและการลอยตัวในน้ำทะเลอย่างปลอดภัย ผ่านกิจกรรมล่าสมบัติเพื่อเสาะหาขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล โดยรวมมือกับเพื่อนรวมทีมของน้องๆ แล้วตามล่าหาทรัพย์สมบัติที่กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรให้รวดเร็วที่สุด

    High Elements
    พบกับด่านทางวิบากมากมายที่จะมาทดสอบทั้งกำลังกายและกำลังใจ น้องๆ จะต้องเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลังแห่งแรงบันดาลใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากลำบากเหล่านี้ไปสู่จุดหมายด้วยกันกับเพื่อนร่วมทีม

    Cubic Mana Racing
    เพลิดเพลินกับเกมออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟแสนสนุก ในการแข่งขันกีฬาสีขี่ไม้กวาดในโรงเรียนเวทย์มนต์ที่น้องๆ แต่ละกลุ่มจะต้องรวบรวมศิลาเวทย์มนตร์จากจอมเวทย์ทั่วสารทิศ นำมาเปลี่ยนเป็นการ์ดเวทย์มนตร์แล้วใช้ไหวพริบเพื่อช่วยเหลือตัวแทนทีมหรือโจมตีทีมอื่นๆ อย่างชาญฉลาด

    The Operation 203
    ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นสายลับที่จะต้องเข้าไปหาพาสเวิร์ดในฐานข้าศึก และส่งเป็นรหัสลับด้วยไฟฉายออกมาให้กับแฮกเกอร์ที่อยู่ด้านนอกให้เร็วที่สุด น้องๆ จะต้องออกแบบกระบวนการสื่อสารตามโจทย์ที่กำหนดให้สามารถใช้งานเพื่อส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ไม่กำกวม และรวดเร็วที่สุด

    The Great Singapore Race
    เปิดโลกการผจญภัยแสนสนุก โดยกิจกรรมนี้น้องๆ จะได้ร่วมกันสำรวจสิงคโปร์จากการทำภารกิจสุดท้าทายมากมายทั่วพื้นที่เกาะ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ต่างๆ ของเมืองแห่งนี้ พร้อมท้าทายความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความมั่นใจในตนเอง และการควบคุมอารมณ์

    ชีวิตความเป็นอยู่และการดูแล
- ในช่วง Nature Adventure น้องๆ จะพักในรูปแบบค่ายลูกเสือในห้องรวมแบบปรับอากาศที่เกาะ Sentosa โดยมีห้องน้ำแยก (ชาวค่ายจะต้องเตรียมถุงนอนมาด้วยตนเอง)
- ในช่วง City Adventure น้องๆ จะได้พักที่โรงแรม Yotel Singapore Orchard โดยแบ่งพักห้องละ 3 คน

    นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาค่าย น้องๆ จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมงานด้วยมาตรฐานระดับสูงของคิวบิกครีเอทีฟดังต่อไปนี้
- ทีมงานคิวบิกครีเอทีฟที่มีประสบการณ์จัดค่ายเยาวชนมากว่า 18 ปี
- ทีมงานที่ดูแลใกล้ชิดในอัตราส่วน 1:4
- ประกันอุบัติเหตุ และแผนการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ครอบคลุม
- สถานที่และกิจกรรมออกแบบมาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า

    อัตราค่าธรรมเนียม
    อัตราค่าธรรมเนียม Cubic Challenger Camp SG 11 จะประกอบด้วย 2 ส่วนดังต่อไปนี้
    ส่วนที่ 1: ค่าธรรมเนียม THB ชำระทันทีเมื่อลงทะเบียน
- Standard การลงทะเบียนแบบปกติ ติดตามภาพกิจกรรมทั่วไปได้บนหน้า Facebook ของคิวบิกครีเอทีฟ ราคา 22,500 บาท
- Premium การลงทะเบียนแบบพิเศษ บริการจัดส่งภาพและวิดีโอชาวค่ายเฉพาะบุคคลส่งตรงถึงผู้ปกครอง ราคา 29,500 บาท

    ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียม SGD ชำระในวันแรกของค่าย
- ค่าธรรมเนียมส่วน SGD ชำระในวันแรกของค่าย (27 เมษายน 2566) 890 SGD
- สำหรับกิจกรรม Freestyle Adventure ในวันที่ 5 ของค่าย จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ชาวค่ายเลือก โดยชำระในวันแรกของค่าย

    Freestyle
    ชาวค่ายท่องเที่ยวโดยอิสระในวันที่ 5 และรับผิดชอบตนเอง ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม

    ArtScience Museum + Flower Dome + Cloud Forest
    พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทาง เพิ่ม 90 SGD

    Universal Studios Singapore
    พร้อมทีมงานดูแลความปลอดภัยและการเดินทางิ เพิ่ม 120 SGD

    อัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดรวม: ค่าอุปกรณ์และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด, ค่าอาหารช่วง Nature Adventure, ค่าเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์, ประกันอุบัติเหตุ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    อัตราค่าธรรมเนียมไม่รวม: ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าอาหารช่วง City Adventure และประกันสุขภาพ

    การลงทะเบียนในอัตราปกติจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ลงทะเบียนได้ภายใน 14 วันก่อนวันแรกของค่ายโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงในการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

    ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคิวบิกครีเอทีฟ อาทิเช่นค่าเข้าชมสถานที่ ค่าบริการของบริษัทภายนอก คิวบิกครีเอทีฟอาจมีการปรับค่าธรรมเนียมส่วน SGD ตามจริง โดยจะแสดงหลักฐานต่างๆ ให้ผู้ปกครองทราบ

    กำหนดการเดินทาง
    ชาวค่ายจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ประมาณช่วงกลางวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณช่วงเย็นของวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

    ทั้งนี้กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นยังไม่เกินจากช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 (ก่อนและหลังกำหนดการปกติ 1 วัน) ผู้สมัครจะไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้                                                   

    สอบถามเพิ่มเติม ช่องทางติดต่อ call center : 083 159 0777
    E-mail : contact@cubiccreative.org
    Line : @cubiccreative

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5522840273482
ขนาด: 0 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 0 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน