0
ลด 50%
งานจักรยานยนต์
มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ ซึ่งได้อธิบายถึงค่าพิกัดที่บริษัทต่างๆ ได้กำหนดไว้ด้วย
หนังสือ95.00 บาท
e-books(PDF) ?190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีความรอบรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีเสียก่อน จึงจะทำให้สามารถปฏิบัติในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขรถจักรยายนต์รุ่นต่างๆ นั้น แต่ละจุดที่ทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไข ความปรับค่าพิกัดต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการออกแบบและคำนวณค่าพิกัดต่างๆ มาอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ควรปรับให้แตกต่างไปจากค่าพิกัดของบริษัท เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์คันนั้นลดลง

    "งานจักรยานยนต์" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ ซึ่งได้อธิบายถึงค่าพิกัดที่บริษัทต่างๆ ได้กำหนดไว้ด้วย ดังนั้น นอกจากหนังสือเล่มนี้จะเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. แล้ว ยังเหมาะสำหรับช่างซ่อม และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย

สารบัญ

ภาคที่ 1 ทฤษฎีรถจักรยานยนต์
- ประวัติรถจักรยายนต์และการทำงานของเครื่องยนต์
- ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์
- ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
- ระบบจุดระเบิด
- ระบบเชื้อเพลิง
ฯลฯ

ภาคที่ 2 ปฏิบัติรถจักรยานยนต์
- ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
- ระบบเชื้อเพลิง
- ระบบจุดระเบิด
- ระบบไฟฟ้ารถจักรยานยนต์
- การถอดแยกและประกอบเครื่องยนต์
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือลเ่มนี้มีรายละเอียดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก เหมาะสมที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติของรถจักรยานยนต์ทั้งคันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพราะอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีความรู้และทักษะความสามารถเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์โดยตรงมาเป็นเวลานานหลายปี และมีความวิริยะ อุตสาหะ พยายาม มุ่งมั่นที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปนายศุภร บุญเนาว์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818105 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 19 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน