0
ลด 10%
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007)
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?148.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และเนื้อหาในตำราเล่มนี้ประกอบด้วย ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง และกิจกรรม 5ส การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน และแบบไม่มีแผน งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน อุปกรณ์ งานวางแผนและจัดทำโครงการซ่อมบำรุง งานจัดเตรียมชิ้นส่วน งานสเก็ตแบบ และจัดทำชิ้นส่วนทดแทน งานติดตั้งอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน งานจัดทำประวัติ บันทึก และรายงานการซ่อม เนื้อหาในเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นจากตำราไทย ต่างประเทศ และเว็บไซต์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่ได้จากห้องสมุดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนตำราเล่มนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง และกิจกรรม 5 ส
บทที่ 2 งานซ่อมบำรุงแบบมีแผนและไม่มีแผน
บทที่ 3 งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน และอุปกรณ์
บทที่ 4 งานวางแผนและจัดทำโครงการซ่อมบำรุง งานจัดเตรียมชิ้นส่วน งานสเกตช์แบบ
บทที่ 5 งานติดตั้งอุปกรณ์ งานซ่อมบำรุง งานจัดทำชิ้นส่วนทดแทน ถอดเปลี่ยนชิ้นส่วน
บทที่ 6 งานจัดทำประวัติ บันทึก และรายงานการซ่อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824748 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน