0
ลด 10%
งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และสาขาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556
หนังสือ175.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์" เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และสาขาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 และเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องและสนใจในเรื่องงานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ โดยเนื้อหาในเล่มได้กล่าวถึงหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติในการซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีรูปประกอบ ทำให้ง่ายต่อการศึกษาในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์
บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานซ่อมตัวถังรถยนต์
บทที่ 3 โครงสร้างตัวถังรถยนต์
บทที่ 4 ผลจากการชนและการดึงตัวถังรถยนต์
บทที่ 5 การซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
บทที่ 6 การเชื่อมตัวถังรถยนต์
บทที่ 7 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมสีรถยนต์
บทที่ 8 ปืนพ่นสี
บทที่ 9 การเตรียมผิวงาน
บทที่ 10 การเทียบสีรถยนต์
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือ งานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ (2101-2111) เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมในภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ประกอบการเรียนใน วิชางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ในวิชานี้ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปนายเวชยันต์ อินทร์ช่าง- รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822126 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 169 x 218 x 16 มม.
น้ำหนัก: 474 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน