0
ลด 10%
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1008)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ87.30 บาท
e-books(PDF) ?82.45 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1008)" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้รวบรวมหลักการของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การใช้งานการทดสอบการติดตั้งและการต่อวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 14 บทเรียน ซึ่งในแต่ละบทเรียนได้นำเสนอหลักทฤษฎีที่สอดคล้องกับแบบฝึกหัดและใบงาน อีกทั้งยังมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น
บทที่ 2 วงจรควบคุมทิศทางของระบบนิวเมติกส์
บทที่ 3 วงจรควบคุมด้วยมือแบบควบคุมได้หลายจุด
บทที่ 4 วงจรปรับความเร็วของระบบนิวเมติกส์
บทที่ 5 วงจรหน่วงเวลาของระบบนิวเมติกส์
บทที่ 6 วงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติของระบบนิวเมติกส์
บทที่ 7 วงจรควบคุมโดยอัตโนมัติของระบบนิวเมติกส์
บทที่ 8 วงจรเรียงลำดับของระบบนิวเมติกส์
บทที่ 9 ระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
บทที่ 10 วงจรควบคุมทิศทางของระบบไฮดรอลิกส์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839919 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน