0
งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (รหัสวิชา 3111-2005) (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
e-book Big Sale ลดสูงสุด 50%
e-book Big Sale ลดสูงสุด 50%
อ่านต่อ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม รหัสวิชา 3111-2005" เล่มนี้ เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วมในภาคอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม

สารบัญ

บทที่ 1 การบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
บทที่ 2 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
บทที่ 3 การหล่อลื่น (Lubrication)
บทที่ 4 พื้นฐาน 6 ทักษะ (6 Basics)
บทที่ 5 ทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ งานสวมด้วยพิกัดความเผื่อ (Tolerance & Fit) และงานสเกตซ์แบบงาน (Free Hand Sketching)
บทที่ 6 นิวเมติกส์ (Pneumatics)
บทที่ 7 พื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ (Basic Welding)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831234 (PDF) 416 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน