0
ลด 50%
งานบำรุงรักษารถยนต์
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ62.50 บาท
e-books(PDF) ?90.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานบำรุงรักษารถยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระยะที่กำหนด ทั้งการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงวิธีการใช้รถยนต์และอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรถยนต์ในปัจจุบันเอาไว้ด้วย ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 จุดประสงของการบำรุงรักษารถยนต์
บทที่ 2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
บทที่ 3 การบำรุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง ปัดน้ำฝน และแตร
บทที่ 4 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 5 การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 6 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 7 การเเก้ไขปัญหารถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน
บทที่ 8 การดูเเลรักษารถยนต์
บทที่ 9 ความปลอดภัยเเละการใช้รถ

คำนิยม
หนังสือ งานบำรุงรักษารถยนต์ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการบำรุงรักษารถยนต์ ระบบไฟเเสงสว่าง ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบปรับอากาศรถยนต์ และการเเก้ไขปัญหารถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อการศึกษาหความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีเเละปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา เละผู้ที่สนใจทั่วไป(นายอุดม ไชยเดชาธร)- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803613 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 173 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน