0
ลด 10%
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ ปวช.2102-2205 งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล" รหัสวิชา 2102-2205 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การหล่อลื่น เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจียระไนตั้งพื้น เครื่องเจาะ เครื่องเจาะรัศมี เครื่องลับเครื่องมือตัดและดอกกัด เครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องไสแนวตั้ง เครื่องกัดเพลานอน เครื่องกัดเพลาตั้ง และเครื่องเจียระไน มีรูปประกอบคำอธิบาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทใบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การหล่อลื่น
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล
บทที่ 4 เครื่องเจียระไนตั้งพื้น
บทที่ 5 เครื่องเจาะ
บทที่ 6 เครื่องเจาะรัศมี
บทที่ 7 เครื่องลับเครื่องมือตัดเเละดอกกัด
บทที่ 8 เครื่องกลึง
บทที่ 9 เครื่องไส
บทที่ 10 เครื่องไสเเนวตั้ง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804191 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 16 มม.
น้ำหนัก: 458 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน