0
ลด 10%
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รหัสวิชา 2111-2006 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
หนังสือ84.60 บาท
e-books(PDF) ?79.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงฝึกปฏิบัติงาน ด้านอุตสาหกรรม โดยจะได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ความต้องการพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาตามคาบเวลาและตามสภาพเครื่องจักร งานทดสอบการทำงาน งานใช้เครื่องมือวัด งานตรวจสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส ตลอดจนงานปรับแต่งและงานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ทำการสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับบริษัทและสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
บทที่ 2 ความต้องการพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 3 การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
บทที่ 4 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
บทที่ 5 การบำรุงรักษาตามคาบเวลาและตามสภาพเครื่องจักร
บทที่ 6 งานทดสอบการทำงาน งานใช้เครื่องมือวัด งานตรวจสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส งานปรับแต่ง และงานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822508 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน