0
ลด 50%
งานปรับอากาศรถยนต์
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หนังสือ115.00 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานปรับอากาศรถยนต์" เล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้ทางด้านเครื่องปรับอากาศรถยนต์จากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียน และจากเอกสารต่างๆ ที่ทันสมัย นำมาเรียบเรียงให้เป็นตำราที่สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น วัฎจักรการทำความเย็น สารทำความเย็น ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การบริการเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ และการบริการคอมเพรสเซอร์ โดยผู้เขียนได้อธิบายหลักการทำงาน การบริการและการตรวจซ่อมที่ใช้กับรถยนต์ในปัจจุบันนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. และผู้ที่สนใจทั่วไปในการใช้เป็นคู่มือเครื่องปรับอากาศรถยนต์

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 วัฎจักรการทำความเย็น
บทที่ 3 สารทำความเย็น
บทที่ 4 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 5 น้ำมันคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็น
บทที่ 6 เครื่องมือบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 7 การบริการเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 8 การตรวจสอบเเละตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 9 เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
บทที่ 10 การบริการคอมเพรสเซอร์
บทที่ 11 ระบบปรับอากาศ R -134 a
บทที่ 12 การบริการระบบปรับอากาศ R -134

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803781 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 17 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน