0
ลด 10%
งานปรับอากาศรถยนต์
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เครื่องปรับอากาศรถยนต์" ไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน...ตอนแรก เริ่มจากประวัติความเป็นมาของการปรับอากาศ หลักพื้นฐานของการทำความเย็น วงจรทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว อีวาพอเรเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของระบบ รวมถึงสารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์ ตอนที่สอง...ว่าด้วยระบบวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์แม็กเนติกคลัตซ์ เทอร์โมสตัต เมนรีเลย์ มอเตอร์โบลว์เออร์ และอุปกรณ์สวิตซ์ควบคุมระบบอื่นๆ ตอนที่สาม...ว่าด้วยเรื่องการปรับอากาศ วงจรอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดการทำลายชั้นบรรยากาศของโลก เครื่องปรับอากาศรถยนต์ที่ใช้สารความเย็น R-134a ตอนที่สี่...ว่าด้วยเรื่องการติดตั้ง การตรวจซ่อมและบริการ การแก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ที่ใช้สารความเย็น R-12 และ R-134a เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ืีที่สนใจทั่วไป ที่จะได้นำไปศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 หลักพื้นฐานการทำความเย็น
บทที่ 2 วงจรเครื่องทำความเย็น
บทที่ 3 คอมเพรสเซอร์
บทที่ 4 คอนเดนเซอร์
บทที่ 5 รีซีฟเวอร์ดรายเออร์
บทที่ 6 เอ็กซ์แพนชันวาล์ว
บทที่ 7 อีวาพอเรเตอร์
บทที่ 8 อุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์
บทที่ 9 สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
บทที่ 10 วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818082 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 18 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน