0
ลด 35%
งานฝึกฝีมือ (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1003) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ55.25 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ ตะไบ งานตัดโลหะ งานเจาะ งานทำเกลียว งานลับคมตัด การตีขึ้นรูและงานชุบแข็ง การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ และใบงานฝึกฝีมือ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา งานฝึกฝีมือ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมืองานช่าง
บทที่ 3 ระบบการวัดและเครื่องมือวัด
บทที่ 4 การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ
บทที่ 5 ตะไบ
บทที่ 6 งานตัดโลหะ
บทที่ 7 งานเจาะ
บทที่ 8 งานทำเกลียว
บทที่ 9 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
บทที่ 10 งานลับคมตัด
บทที่ 11 การตีขึ้นรูปและงานชุบแข็ง
บทที่ 12 การประกอบด้วยตัวยึดโลหะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834587 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน