0
งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
เป็นผลิตผลของคณะนักวิชาการ ที่สนใจเรื่องสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" แต่ยืนอยู่บนกรอบกว้าง ๆ ใน 2 ประเด็น คือ "พื้นที่" และ "เรื่องทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุ"
หนังสือ370.50 บาท
e-books(PDF) ?279.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ธรรมเนียมการปลงศพ มีมาแต่สมัยสุวรรณภูมิ อันเป็นการระลึกถึงผู้วายชนม์ที่ได้ถอดดวงจิตออกเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ แสดงให้เห็นถึงพลังสำคัญที่ครอบทับจิตใจมนุษย์ก็คือ "ความรักและความผูกพัน" ของผู้ยังดำรงอยู่ที่มีต่อชีวิตอันเป็นที่รักได้จากไป ผ่านการจัดพิธีกรรมทรงพลังในการส่งบุคคลอันเป็นที่รักให้เดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ จากธรรมเนียมการปลงศพ สู่งานพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับ "งานพระเมรุ" ในช่วงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมธรรมเนียมพระบรมศพ สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ และวัฒนธรรมร่วมในสุวรรณภูมิ ซึ่งไม่เพียงนำเสนอแค่พระราชพิธีของกษัตริย์เท่านั้น หากแต่ยังขยายประเด็นไปถึงสังคมพหุวัฒนรรมทุกพื้นที่ของอุษาคเนย์อีกด้วย

สารบัญ

บทความพิเศษ
- ปกิณกะเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จากสุวรรณภูมิ...สู่อุษาคเนย์
- ปริศนาสถูปหินสมัยทราวดี
- ปราสาทนกหัสดิลิงค์แห่งแผ่นดินล้านนา
- ปราศ่าดจองแฟะหลิกยาจก์: ปราสาทเผาศพพระสงฆ์มอญ
- "พระเมรุ" สถาปัตยกรรมสุดท้ายของชีวิตบนดินแดนสุดท้าย ของฮินดูชนแห่งหมู่เกาะอินโดนีเซีย

จากอยุธยา... สู่รัตนโกสินทร์
- เรื่องจดหมายการพระศพสมเด็จพระรูป วัดพุทไธสวรรย์ กรุงเก่า
- คำให้การเกี่ยวกับเหตุการณ์สมัยอยุธยาตอนปลาย (คัดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระเมรุ)
- งานพระเมรุ : พระราชพิธีสะท้อนทิพภาวะแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา
ฯลฯ

เรื่องเล่าจากจิตรกรรมฝาผนัง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังงานพระเมรุและเรื่องเกี่ยวเนื่อง
- มหรสพสมโภช และการละเล่นในงานพระเมรุสู่งานจิตรกรรมฝาผนัง งานพระบรมศพพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์
- จิตรกรรมฝาผนังตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระในความสัมพันธ์กับคัมภีร์ทางศาสนา
- บันทึกประวัติศาสตร์ในโลกจินตนาการ: พระเมรุในจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง รามเกียรติ์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740215769 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 1463 x 241 x 30 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน