0
ลด 20%
งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการรวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือรวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อการศึกษาในวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2 การตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 การตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

คำนิยม
หนังสือ "งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160805686 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน