0
ลด 50%
งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ (รหัสวิชา 2106-2103)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ110.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ (รหัสวิชา 2106-2103)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นในงานระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงงานทดสอบท่อของบ้านพักอาศัย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีแบบฝึกหัดท้ายบท และใบงานเกณฑ์การตรวจผลงาน พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในงานระบบท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 2 ชนิดของท่อสำหรับอาคารพักอาศัย
บทที่ 3 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือระบบท่อและสุขภัณฑ์
บทที่ 4 การติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์งานระบบท่อ
บทที่ 5 การติดตั้งระบบท่อสำหรับอาคารพักอาศัย
บทที่ 6 การทดสอบงานท่อสำหรับอาคารพักอาศัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826902 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน