0
ลด 10%
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอเปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอ เปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัดละเอียดช่างยนต์
บบที่ 2 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
บทที่ 3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก
บทที่ 4 ฟิลเลอร์เกจเกี่ยวกับวัดปั๊มน้ำมันเครื่อง
บทที่ 5 ไดอัลเกจ
บทที่ 6 การวัดขนาดกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ
บทที่ 7 การวัดขนาดเพลาลูกเบี้ยว
บทที่ 8 การวัดขนาดฝาสูบและวาล์ว
บทที่ 9 การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
บทที่ 10 การวัดขนาดเพลาข้อเหวี่ยง
บทที่ 11 การวัดขนาดดิสก์เบรกและดรัมเบรก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160812431 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 14 มม.
น้ำหนัก: 436 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน