0
งานสัมฤทธิ์ชีวิตรื่นรมย์ (PDF)
ความทุกข์อยู่ที่ไหน ความสุขก็อยู่ที่นั่น เพียงแค่พลิกมุมคิด ชีวิตก็เป็นเรื่องสนุก
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                         การทำงานที่มุ่งแต่เนื้อหาล้วน ๆ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนทำงานนั้น   เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่สุดโต่งอย่างหนึ่ง   ทำให้ชีวิตเสียสมดุล ได้งาน
แต่ไม่ได้คุณภาพชีวิต   แท้จริงแล้วการทำงานควรดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต    เพราะผลสัมฤทธิ์ของงาน   ควรผลิดอกออกผลพร้อม ๆ กันกับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินชีวิต   กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า   การทำงานประสานกับคุณภาพของชีวิต คือ ผลสัมฤทธิ์ของคนทำงานมืออาชีพ

สารบัญ

1. รู้แล้ว..ไม่มุกข์ 10
2. สติ หัวใจแห่งการรู้ 50
3. สมาธิลัด....ขจัดมาร 66
4. ยิ้มได้...เมื่อภัยมา 102

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167868851 (PDF) 144 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ปราณ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน