0
ลด 65%
งานเกียร์อัตโนมัติ
รวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติไว้อย่างละเอียด มีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปภาพประกอบทุกขั้นตอน
หนังสือ73.50 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานเกียร์อัตโนมัติ" เล่มนี้ ได้บรรจุเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้อย่างละเอียด และในภาคปฏิบัติก็จะมีขั้นตอนในการถอด-ประกอบและการตรวจสอบการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ไว้ โดยมีรูปแบบประกอบทุกขั้นตอน ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเกียร์อัตโนมัติเข้าใจการทำงาน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างของเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 2 ทอร์กคอนเวอร์เตอร์
บทที่ 3 ชุดเฟืองเปลี่ยนอัตราทด
บทที่ 4 ระบบควบคุมไฮดรอลิก
บทที่ 5 วงจรไฮดรอลิก
บทที่ 6 ระบบควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟ
บทที่ 7 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 8 การตรวจสอบและซ่อมเกียร์อัตโนมัติบนรถยนต์
บทที่ 9 การถอดประกอบและตรวจสอบสภาพเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 10 การใช้และการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติ
บทที่ 11 เกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 12 วงจรไฮดรอลิกของเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 14 การถอดประกอบเกียร์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

- ภาคผนวก ก.
- ภาคผนวก ข.
- เฉลยแบบฝึกหัด

คำนิยม
หนังสือ "งานเกียร์อัตโนมัติ" เล่มนี้มีรายละเอียดครอบคลุมถึงหลักการเบื้องต้นและหลักการทำงานของระบบต่างๆ ที่อยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติ เหมาะที่จะใช้เพื่อการศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์ได้เป็นอย่างดี เพราะอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาเกียร์อัตโนมัติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ และเคยผ่านการอบรมในหลักสูตรเกียร์อัตโนมัติจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในประเทศไทยหลายๆ บริษัทมาโดยตรง และมีความวิริยะอุตสาหะที่จำทำให้หนังสือเล่มนี้ออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปนายพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804993 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 22 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน