0
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาวช่วง ค.ศ.1975-2010 : สถานภาพความรู้
เป็นชุดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุคคลหรือปัจเจกชนขณะเดียวกันการศึกษาสถานภาพความรู้ยังทำให้ได้ฐานข้อมูลงานเขียนประเภทชีวประวัติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานเขียนทางประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติในลาวช่วง ค.ศ.1975-2010 : สถานภาพความรู้" เล่มนี้ นับเป็นงานบุกเบิกที่มีประโยชน์ต่อวงวิชาการลาวศึกษาทั้งในประเทศไทยเเละลาว นอกจากนี้ การศึกษางานเขียนประเภทชีวประวัติยังมีคุณค่าในด้านของการเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ กล่าวคือ เป็นชุดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุคคลหรือปัจเจกชน ขณะเดียวกันการศึกษาสถานภาพความรู้ยังทำให้ได้ฐานข้อมูลงานเขียนประเภทชีวประวัติอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกด้วย ดังนั้น ผลงานวิจัยเเละฐานข้อมูลนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงวิชาการไทยเเละลาวที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับลาวศึกษาให้ลุ่มลึก รอบด้าน รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 งานเขียนชีวประวัติในลาวสมัยระบอบกษัตริย์
บทที่ 3 งานเขียนชีวประวัติในช่วงทศวรรษเเรกของยุคสังคมนิยม
บทที่ 4 "วีรชน" ลาวกับงานเขียนชีวประวัติในลาว
บทที่ 5 "นักปฏิวัติ" กับงานเขียนชีวประวัติในลาว
บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอเเนะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162233555 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์แ
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน