0
ลด 50%
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 3100-0009)
หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 3100-0009 เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู้เขียน อำนาจ ทองแสน
หนังสือ139.50 บาท
e-books(PDF) ?237.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 3100-0009)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล, คมเครื่องมือตัด เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด, เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล, เครื่องกลึงและงานกลึง, เครื่องกัดและงานกัด, เครื่องเจาะและงานเจาะ และเครื่องไสและงานไส พร้อมทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และใบสั่งงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจ ต้องการเรียนรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลในขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล
บทที่ 2 คมของเครื่องมือตัด เครื่องเจียระไนลับคมตัด และงานลับคมตัด
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล
บทที่ 4 เครื่องกลึงและงานกลึง
บทที่ 5 เครื่องกัดและงานกัด
บทที่ 6 เครื่องเจาะและงานเจาะ
บทที่ 7 เครื่องไสและงานไส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824465 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน