0
ลด 30%
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1007)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อำนาจ ทองแสน
หนังสือ53.20 บาท
e-books(PDF) ?64.60 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เครื่องมือกล (Machine Tools) เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปหรือการผลิตชิ้นส่วนที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน อุตสาหกรรมการแม่พิมพ์ งานซ่อมบำรุง และแม้กระทั่งอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องมือกลเอง ก็ต้องอาศัยเครื่องมือกลแทบทั้งนั้น

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา "งานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1007" หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็น 4 บท ประกอบด้วย เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล เครื่อเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด เครื่องกลึงและงานกลึง และเครื่องเจาะและงานเจาะ อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย มีภาพตัวอย่างประกอบ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทและใบงานต่างๆ เพื่อทบทวนเนื้อหาในบทเรียน

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล
1.1 ชนิดของเครื่องเลื่อยกล
1.2 ส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของเครื่องเลื่อยกล
1.3 ใบเลื่อยสำหรับเครื่องเลื่อยกลแบบชัก
ฯลฯ

บทที่ 2 เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด
2.1 ชนิดของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
2.2 ส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของเครื่องเจียระไนลับคมตัด
2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจียระไนลับคมตัด
ฯลฯ

บทที่ 3 เครื่องกลึงและงานกลึง
3.1 ชนิดของเครื่องกลึง
3.2 ส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของเครื่องกลึงยันศูนย์
3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกลึงยันศูนย์
ฯลฯ

บทที่ 4 เครื่องเจาะและงานเจาะ
4.1 ชนิดของเครื่องเจาะ
4.2 ส่วนประกอบและหน้าที่การทำงานของเครื่องเจาะ
4.3 เครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องเจาะ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834792 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน