0
ลด 10%
งานเครื่องยนต์ดีเซล (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ126.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานเครื่องยนต์ดีเซล (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2002)" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมในรื่องประวัติเครื่องยนต์ดีเชล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเชล ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเชล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ระบบป้อนไอดีและขับไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์ดีเชล การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล และการแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล

    โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎี ใบงาน และใบตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 20101-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 3 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 4 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 5 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบสูบเรียง
บทที่ 6 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบจานจ่าย
บทที่ 7 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 9 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 10 ระบบป้อนไอดีและขับไอเสีย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837656 (ปกอ่อน) 456 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน