0
ลด 47%
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์
สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 90%
สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 90%
อ่านต่อ
หนังสือ50.00 บาท
e-books(PDF) ?70.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนตร์เบื้องต้น" ครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช้ถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ซึ่งตรงตามหลักสูตรรระดับ ปวช. ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องยนต์ช่างยนต์ทั่วไป
บทที่ 2 อุปกรณ์จับยึด
บทที่ 3 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์
บทที่ 4 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์
บทที่ 5 โครงสร้างของเครื่องยนต์
บทที่ 6 จุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
บทที่ 7 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

คำนิยม
หนังสือ งานเครื่องยนต์เบื้องต้น เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ โครงสร้างของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดีพิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804221 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 170 x 210 x 1 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน