0
ลด 20%
งานเครื่องยนต์เล็ก
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ104.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานเครื่องยนต์เล็ก" เล่มนี้ ได้รวบรวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์เล็กเบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์เล็กดีเซลไว้ทั้งหมด ได้แก่ ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว และการตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยจุดประสงค์ ขั้นตอน และผลสรุปจากการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานสำหรับช่างยนต์ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้งานเครื่องยนต์เล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

หน่วยที่ 1 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ
หน่วยที่ 2 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ
หน่วยที่ 3 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กดีเซล

คำนิยม
หนังสือ "งานเครื่องยนต์เล็ก" มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องยนต์เล็กเบนซินและดีเซล ดังนั้นจึงเหมาะะที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ในด้านปฏิบัติได้เป็นอยางดี อีกทั้งอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ยังมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอนวิชางานเครื่องยนต์เล็กโดยตรงอุดม ไชยเดชาธร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821723 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน