0
ลด 40%
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์
สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 90%
สินค้าราคาพิเศษ ลดสูงสุด 90%
อ่านต่อ
หนังสือ150.00 บาท
e-books(PDF) ?175.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" ครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลภาวะ และในภาคผนวกได้บรรจุเนื้อหาของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ VVTI ไว้อีกด้วย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์
บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์
บทที่ 4 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 6 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 7 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น
บทที่ 8 ระบบระบายความร้อน
บทที่ 9 ระบบไอเสีย
บทที่ 10 ระบบควบคุมมลภาวะและการกำจัดไอเสียของรถยนต์
บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
บทที่ 12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

คำนิยม
เหมาะที่จะใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านทฤษฎและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปนายอุดม ไชยเดชาธร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803101 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 23 มม.
น้ำหนัก: 675 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน