0
ลด 65%
งานเครื่องยนต์
เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
หนังสือ63.00 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานเครื่องยนต์" ครอบคลุมในเรื่องหลักความปลอดภัย หลักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ตรงตามหลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2545 สาขาช่างยนต์อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 หลักความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป
บทที่ 3 อุปกรณ์จับยึด
บทที่ 4 โครงสร้างและประเภทของเครื่องยนต์
บทที่ 5 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์
บทที่ 6 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
บทที่ 7 ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์
บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
บทที่ 9 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์
บทที่ 10 ระบบไอดีและไอเสีย

คำนิยม
เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอน อีกทั้งมีความอุตสาหะที่จะจัดทำให้หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าหนังสือ "งานเครื่องยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร ปวช. สาขาช่างยนต์ทุกประการอุดม ไชยเดชาธร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804146 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 172 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน